سایت شرط بندی آسا بت asabet بدون فیلتر+اپلیکیشن

جهت ورود به سایت آسا بت asabet کلیک کنید

درگاه پرداخت مستقیم | واریز جوایز در کمتر از ۲۴ ساعت

تا ۳۰۰ % شارژ هدیه

ورود به سایت

مقاله در مورد پارافیلیا

مقاله در مورد پارافیلیا

مقاله در مورد پارافیلیا | گزارش يك مقاله ديگرآزاري جنسي به همراه برخي پارافيليا | دانلود مقالات ISI پارافیلیا | 43 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی | پاورپوینت پارافیلیا (انحراف جنسی) و درمان آن

 

 

مقاله در مورد پارافیلیا

پارافیلیا شامل رفتارهای جنسی‌ای است مقاله در مورد پارافیلیا که از نظر جامعه، ناخوشایند، مقاله در مورد پارافیلیا غیرطبیعی و غیرمعمول هستند. رایج‌ترین انواع پارافیلیا، بیماری پدوفیلی یا کودک‌کامی (میل به رفتار یا رابطهٔ جنسی با کودکان)، بدن‌نمایی (نمایش اندام جنسی در برابر افراد غریبه)، تماشاگری جن مقاله در مورد پارافیلیاسی یا چشم‌چرانی، مقاله در مورد پارافیلیاو تن‌مالی (ل س دیگمقاله در مورد پارافیلیاران بدون رضایت آنها) همقاله در مورد پارافیلیا ستند. در مقابل، یادگارخواهی یا فِتیش (میل به موجودیت بی‌حرکت)، خودآزاری جنسی، دیگرآزاری جنسی و دگرجنس‌پوشی (برا نگ مقاله در مورد پارافیلیایختگی جنسی با پوشیدن لبا س جنس مخالف) کمتر مقاله در مو رد پارافیلیاشایع مقاله در مورد پارافیلیاهستند. برخی از این رفتارها غ مقاله در مورد پارافیلیایرقانونی هستند و بیشتر افرادی که تحت درمان اختلالات جنسی هستند، اغلب به‌خاطر رفتارشان دچار مشکلات قانونی شده‌اند. باید بدانید طبقه ‌ای با عنوان «دیگر اختلالات جنسی ویژه» در زیرمجموعه‌ٔ پارافیلیا قرار می‌گیرد که به مواردی اشارهمقاله در مورد پارافیلیا مقاله در مورد پارافیلیامقاله در مورد پارافیلیا دارد که تاکنون نامی برا ی مقاله در مورد پارافیلیاآنها تعریف نشده است؛ مانند حالت‌هایی که با جسد، ادرار و تماس‌های‌ تلفنی مستهجن سروکار دارند. مقاله در مورد پارافیلیا

علائم پارافیلیا

هرچند بسیاری مقاله در مورد پارافیلیا از انواع پارافیلیا افراطی و غیرطبیعی به‌نظر می‌رسند، اما باید بدانید پارافیلیا حالت‌ها مقاله در مورد پارافیلیایی دارد که چندان هم عجیب نیستند. به‌طور مثال «حرف‌های شهوت‌انگیز» ممک مقاله در مورد پارافیلیان است باعث برانگیختگی برخ مقاله در مورد پارافیلیای افراد شود، اما اگر تنها راه برانگیختگی جنسیِ فرد «حرف‌های شهوت‌انگیز» باشد، ممقاله در مورد پارافیلیای‌توان آن را پ رافیلیا دانست. تماشا مقاله در مورد پارافیلیای بدن برهنه یا فیلم‌های خا مقاله در مورد پارافیلیاص ممکن است باعث برانگیختگی افراد ب مقاله در مورد پارافیلیاسیاری شود. پارافیلیا حالتی است که این وضعیت تبدیل به وابستگی روانی شود؛ طوری‌که فرد بدون آن برانگیخته نمی‌شود. مقاله در مورد پارافیلیا

مقاله در مورد پارافیلیادلایل بروز پارافیلیا

دلیل بروز انواع اختلال پارافیلیا به‌روشنی مشخصمقاله در مورد پارافیلیا نیست. روان‌تحلیلگرا ن معتقدند فرد مقاله در مورد پارافیلیا مبتلا به پارافیلیا مایل به تک مقاله در مورد پارافیلیارار یا بازگشت به عادتی جنسی است که در کودکی‌اش شکل گرفته است. به‌عقیدهٔ رفتارشناسان، این اختلال‌ها در طول فرایند شرطی‌شدن ایجاد می‌شوند. شیئی که در حالت عادی هیچ مقاله در مورد پارافیلیا مقاله در مورد پارافیلیاجنبه‌ٔ جنسی ندارد، وقتی پیوس مقاله دمقاله در مورد پارافیلیار مورد پارافیلیاته در ارتباط با رفتارهای جنسی دیده شود، به شیئی جنسی و برانگیزاننده تبدیل می‌شود. ا ن مسئله در مورد اعمال رفتار هم درست است. در برخی موارد، ممکن است عاملی جنبی در بروز این اختلال مؤثر باشد؛ مانند مشکل در برقراری ارتباط رودررو با دیگران.مقاله در مورد پارافیلیا

بر مبنای مدل‌های یادگیری رفتاری، مقاله در مورد پارافیلیا کودکی که قربانی یا تماشاگر رفتارهای نامناسب جنسی بوده است، تقلید این رفتارها را فرا می‌گیرد و در آینده میل بیشتری برای انجام این رفتا مقاله در مورد پارافیلیارها خواهد داشت. بر اساس مدل‌های جبران ک مقمقاله در مورد پارافیلیا اله در مورد پارافیلیامبودها، این افراد از ارتباط جنس مقاله در مورد پارافیلیای طبیعی و موردپذیرش جامعه، محروم هستند؛ بنابراین به‌دنبال ارضای جنسیمقاله در مورد پارافیلیا از طریق رفتارها و ابزارهایی هستند که موردپذیرش جامعه نیست. تمرکز مدل‌های روان‌شناخ مقاله در مورد پارافیلیاتی بر رابطهٔ بین هورمقاله در مورد پارافیلیاو ن‌ها، رفتارها و دستگاه عصبی بدن با میل به رفتارهای پرخاشگرانه و ترشح هورمون‌های جنسی مردانه است. مقاله در مورد پارافیلیا

روش‌های درمان پارافیلیا

روش‌های درمانی شامل روش مقاله در مورد پارافیلیاسنتی تحلیل روانی، هیپنوتیز مقاله در مورد پارافیلیام و فنون رفتاردرمانی است. اخیرا مقاله در مورد پارافیلیا داروهایی به‌نام «آنتی‌آندروژن» همراه با این روش مقاله در مورد پارافیلیا‌های درمانی به‌طور موقت به‌کار گرفته شده‌اند. این داروها سطح هورمون تستسترون را به‌شدت کاهش می‌دهند. با مصرف این داروها، میل مقاله در مورد پارافیلیاجنسی در مردان کاهش می‌یابد و تصویرمقاله در مورد پارافیلیاسازی ذه مقاله در مورد پارافیلیا نی از صحنه‌های برانگیزاننده‌ٔ جنسی ک مقاله در مورد پارافیلیامتر می‌شود. مقاله در مورد پارافیلیاد ر نتیجه فرد امکان دریافت مشاوره را بدون فشار مقاله در مورد پارافیلیاعوامل قدرتمند منحرف‌کننده، خواهد داشت. همچنیمقاله در مورد پارافیلیان پژوه ش‌ها نشامقاله در مورد مقاله در مورد پارافیلیاپارافیلیان داده‌اند ترکیب دارودرمانی با رفتاردرمانی شناختی می‌تواند مؤثر باشد. مقاله در مورد پارافیلیا

مقاله در مورد پارافیلیا

باید بدانید سطح میل جنسی لزوما ارتباطی با بروز اختلالات پ مقاله در مورد پارافیلیاارافیلیا ندارد. همچنین سطح بالای هو مقاله در مورد پارافیلیارمون تستسترون در مردان عامل مستعدکنندهٔ مقاله در مورد پارافیلیاپارافیلیا نیست. هورمون‌هایی مانند مقاله در مورد پارافیلیادروکسی‌پروژسترون و سیپروترون که گردش تستسترون را کاهش می‌دهند، باعث کاهش میلمقاله در مورد پارافیلیا جنسی و پرخاشگری می‌شوند. این هورمون‌ها منجر به کاهش تناوب خیال‌پردازی جنسی و شروع رفتارهای جنسی از جمله خودارضایی و آمیزش جنسی می‌شود. داروهای هورمونی معممقاله در مورد پارافیلیا ولا همرمقاله در مورد پارافیلیااه با درمان‌های شناختی و رفتاری به‌کار گرفته م مقاله در مورد پارافیلیای‌شود. برخی داروهای ضد افسردگی مانند فلوکستین هم در کاهش میل جنسی مؤثرند، اما اثرگذاری خاصی بر خیال‌پردازی جنسی ندارند. مقاله در مورد پارافیلیا

 

آکاایران: پارافیلیا یا انحراف جنسی به برانگ مقاله در مورد پارافیلیایختگی جنسی ناشی از مقاله در مورد پارافیلیاهر چیزی، غیر از تحریک مقاله در مورد پارافیلیا طبیعی به وسیله ٔ اندام جنسی انسان بالغ و رضایمتند، مقاله در مورد پارافیلیا اشاره دارد. بیماری پارافیلیا اختلالی است که ممکن است با تهدید مقاله در مورد پارافیلیا و آزار دیگران همراه باشد. در این مقاله شما را با علت، علائم و روش های درمان انحراف جنسیمقاله در مورد پارافیلیا یا پا رافیلیا آشنا خواهیم ک مقاله در مورد پارافیلیارد.

 

تعریف پارافیلیا یا انحراف جنسی

پارافیلیا به وضعیتی گفته می شود که برانگیختگی و لذت جنسی فرد، وابسته به افک vار یا رفتارهای مقاله در مورد پارافیلیا جنسی غیرطبیعی و افراطی باشد. پارافیلیا ممکن استمقاله در مورد پارافیلیا حول موجودیتی خاص (مانند کودکان، حیوانات، لباس زیر مقاله در مورد پارافیلیا و… ) یا حول اعمالی خاص (ایجاد درد، عریان گرایی و…) باشد. بیشتر گونه های پارافیلیا در مردا نمقاله در مورد پارافیلیا ش ایع تر از زنان امقاله در مورد پارافیلیا. تمرکز وسواس گونه ای که در افراد شکل می گیرد، معمولا محدود به نوع خاصی است و تغییر نمی کند. در پارافیلیا، درگیری ذهنی فرد حول موجودیت یا عملی خاص به حدی امقاله در مورد پارافیلیا ت که فاقد آن به ارضای جنسی نمی رسد!

پارافیلیا شامل رفتارهای جنسی ای است که از نظر جامعه، ناخوشایند، غیرطبیعی و غ مقاله در مورد پارافیلیارمعمول هستند. رای مقاله در مورد پارافیلیاج ترین انواع پارافیلیا، بیماری پدوفیلی یا کودک کامیمقاله در مورد پارافیلیا (میل به رفتار یا رامقاله در مورد پارافیلیابطهٔ جنسی با ودکان)، بدن نمایی (نمایش اندام جنسی در برابر افراد غریبه)، تماشاگری جنسی یامقاله در مورد پارافیلیا چشم چرانی، و تن مال ی (لمس دیگران فامقاله در مورد پارافیلیاق د رضایت آنها) هستند. در مقابل، یادگارخواهی یا فِتیش (میل به موجودیت بی حرکت مقاله در مورد پارافیلیا)، خودآزاری جنسی، دیگرآز اری جنسی و دگرجمقاله در مورد پارافیلیان مقاله در مورد پارافیلیا پوشی (برانگیختگی جنسی با پوشیدن لباس جنس مخالف) کمتر شایع هستند. برخی از این رفتارها غیرقانونی هستند و بیشتر افرادی که تحت درمان اختلالات جنسی هستند، اغلب به خاطر رفتارشان دچار مشکلات قانونی شده اند. باید بدانید طبقه ای با عمقاله در مورد پارافیلیانوان «دیگ مقاله در مورد پارافیلیار اختلالات مقاله در مورد پارافیلیاجنسی ویژه» در زیرمجموعه ٔ پارافیلیا قرار می گیرد که به مواردی اشاره دارد که تاکنون نامی برای آنها ت عریف نشده است؛ مانند حالت هایی که با جسد، ادرار و تماس های تلفنی مستهجن سروکار دارند. مقاله در مورد پارافیلیا

علائم پارافیلیا

هرچند بسیاری از انواع پا مقاله در مورد پارافیلیارافیلیا افراطی ومقاله در مورد پارافیلیا غیرطبیعی به نظر می رسند، اما مقاله در مورد پارافیلیاباید بدانید پ مقاله در مورد پارافیلیاارافیلیا حالت هایی دارد که چندان هم عجیب نیستند. به طور مثال «حرف های ش هوت امقاله در مورد پارافیلیانگیز» ممکن است باعث برانگیختگی برخی افراد شود، اما اگر تنها راه برانگیختگی جنسیِ فرد «حر مقاله در مورد پارافیلیاف های شهوت انگیز» باشد، می توان آن را پارافیلیا دانست. تماشای بدن برهنه یا فیلم های خاص ممکن است باعث برانگیختگی افراد بسیاری شود. پارافیلیا حالتی است که این وضعیت تبدیل به وابستگی روانی شود؛ طوری که فرد فاقد آن برانگیخته نمی شود. مقاله در مورد پارافیلیا

دلایل بروز پارافیلیا

 

آکاایران: انحراف جنسی یا پارافیلیا چیست؛ علت، علائم و روش های درمان آن

 

دلیل بروز انواع اختلال پارافیلیا به روشنی مشخص نیست. روا ن تحل مقاله در مورد پارافیلیایلگران معتقدند فرد مبتلا به مقاله در مورد پارافیلیا پارافیلیا مایل به تکرار یا بازگشت به عادتی جنسی است که در کودکی مقاله در مورد پارافیلیا اش شمقاله در مورد پارافیلیاکل گر فته است. به عقیدهٔ رفتارشناسان، این اختلال ها در طول فرایند شرطی شدن ایجا مقاله در مورد پارافیلیاد می شوند. شیئی که در حالت عادی هیچ جنبه ٔ جنسی ندارد، وقتی پیوسته در ارتباط با مقاله در مورد پارافیلیارفم قاله در مو مقاله در مورد پا رافیلیارد پارافیلیاتارهای جنسی دیده شود، مقاله در مورد پارافیلیاه شیئی جنسی و برانگیزاننده تبدیل می شود. این مسئله در مورد اعمال و رفتار هم درست است. در برخمقاله در مورد پارافیلیای موارد، ممکن است عاملی جنبی در بروز این اختلال مؤثر بامقاله در مورد پارافیلیاشد؛ مانند مشکل در برقراری ارتباط رودررو با دیگران. مقاله در مورد پارافیلیا

بر مبنای مدل هایمقاله در مورد پارافیلیا یادگمقاله در مورد پارافیلیا یر ی رفتاری، کودکی که قربانی یا تماشاگر رفتار مقاله در مورد پارافیلیاهای نامناسب جنسی بوده است، تقلید این رفتارها را فرا می گیرد و در آینده میل بیشتری برای انجمقاله در مورد پارافیلیاا م ا مقاله در مورد پارافیلیاین رفتارها خواهد داشت. بر اساس مدل های جبران کمبودها، این افراد از ارت مقاله در مورد پارافیلیاباط جنسی طبیعی و موردپذیرش جامعه، محروم هستن مقاله در مورد پارافیلیاد؛ بنابراین به مقاله در مورد پارافیلیادنبال ارضای جنسی مقاله در مورد پارافیلیا از طریق رفتارها و ابزارهایی هستند که موردپذیرش جامعه نیست. تمرکز مدل های روان شناختی بر رابطهٔ بین هورمون ها، رفتارها و دستگاه ع صبی بدن با میل به رفتارهای پرخا مقاله در مورد پارافیلیاشگرانه و ترشح مقاله در مورد پارافیلیا هورمون های جنسی مردانه است. مقاله در مورد پارافیلیا

مقاله در مورد پارافیلیا
دانلود مقاله در مورد پارافیلیا

web hit counter