سایت شرط بندی آسا بت asabet بدون فیلتر+اپلیکیشن

جهت ورود به سایت آسا بت asabet کلیک کنید

درگاه پرداخت مستقیم | واریز جوایز در کمتر از ۲۴ ساعت

تا ۳۰۰ % شارژ هدیه

ورود به سایت
ژانویه 24, 2024

انواع تن مالی یا پارافیلیا

انواع تن مالی یا پارافیلیا

انواع تن مالی یا پارافیلیا | انواع انحراف جنسی یا پارافیلیا چیست و درمان اختلال پارافیلیک | انواع انحرافات جنسی – چه رفتار‌هایی انحراف جنسی تلقی |انواع انحرافات جنسی – چه رفتار‌هایی انحراف جنسی تلق

انواع تن مالی یا پارافیلیا

در این نوع بیماری انحراف جن انواع تن مالی یا پارافیلیاسی، فرد با مالش ق انواع تن مالی یا پارافیلیاسمتی از بدن خانواع تن مالی یا پارافیلیاود به‌ویژه آلت تناسل انواع تن مالی یا پارافیلیا ی به شخص دیگر تحریک شده و لذت می‌برد. در بیشتر موارد بیمار جنسی در مکان‌های شلوغ عمومی ناحیه تناسلی خود را با بدن یک زن می‌مالد. این اقدام در بسیاری از کشورها غیرقانونی است. انواع تن مالی یا پارافیلیا


۶. مازوخیسم جنسی

در این حالت مریض جنسی در اثر انواع تن مالی یا پارافیلیادرد جسمی یا روانی، تحریک شده و از این کار ل انواع تن مالی یا پارافیلیاذت می‌برد. این اصطلاح برگرفته از نویسنده اتریشی به نام لئوپولد فون ساخر – مازوخ است. این نویسنده در انواع تن مالی یا پارافیلیامور د خواسته‌های ج انواع تن مالی یا پارافیلیانسی مازوخیسمی خود مطالبی نوشته بود. افراد مبتلا به مازوخیسم جنسی برای دستیابی به هیجان و اوج لذت جنسی از تحقیر، کتک خوردن یا رنج کشیدن استفاده می‌کنند. ممکن است این اقدامات محدو انواع تن مالی یا پارافیلیاد به تحقیر لفظی باشد یا شامل ضرب و شتم باشد. انواع تن مالی یا پارافیلیا

افراد مبتلا به مازو خیسم جنسیانواع تن مالی یا پارافیلیا م مکن اانواع تن مالی یا پارافیلیاس ت با بریدن قسمتی از بدن، سورا انواع تن مالی یا پارافیلیاخ کردن یا سوزاندن پانواع تن مالی یا پارافیلیاوست خود تخیلاتشان را ارضاء کنند. این افراد ممکن است شریکی پیدا کنند که از تحمیل درد و تحقیر دیانواع تن مالی یا پارافیلیاگرا ن لذت ببرد. یکی از فعالیت‌های مازوخیسمی خطرناک و گ انواع تن مالی یا پارافیلیااهی کشنده، خفگی است. در این حالت بیمار جنسی از طناب، حلقه یا کیسه پلاستیکی برای ایجاد حالت خفگیانواع تن مالی یا پارافیلیا در زمان ارگاسم استفاد ه می‌کند. این کار برای افزایشانواع تن مالی یا پارافیلیا حس ارگاسم انجام می‌شود. اما گاهی ممکن است منجر به مرگ شود. انواع تن مالی یا پارافیلیا


۷. سادیسم جنسی

این دسته از بیماران جنسی از تحمیل درد جسمی یا روانی به دیگران لذت می‌برند. این اص انواع تن مالی یا پارافیلیاطلاح از نام شخصی فرانسوی به نام Marquis de Sade گرفته شده است. این شخص ا انواع تن مالی یا پارافیلیاز آسیب رساندن و یا حتانواع تن مالی یا پارافیلیای کشتن شرکای جنسی زن انواع تن مالی یا پارافیلیالذت می‌برد. به نوع شدید سادیسم نکروسادیسم گفته می‌شود. در این انواع تن مالی یا پارافیلیاحال ت شخص روان‌پریش از کشتن یا تکه‌تکه ردن ش انواع تن مالی یا پارافیلیاخ انواع تن مالی یا پارافیلیاص دیگر لذت جنسی می‌برد. انواع تن مالی یا پارافیلیا

این اختلال با اعمال خ انواع تن مالی یا پارافیلیاشونت جزئی در فعالیت‌های جنسی معمول م انواع تن مالی یا پارافیلیاتفاوت است. در یک رابطه‌ی سالم هر دو طرف این اعمال را بازی دانسته و آسیبی به یکدیگر وارد نمی‌کنند. در افراطی‌تر انواع تن مالی یا پارافیلیاین حالت، سادیسم جنسی شامل فعالیت‌های غیرقانونی مان انواع تن مالی یا پارافیلیاند تجاوز، شکنجه و حتی قتل است. انواع تن مالی یا پارافیلیا


۸. رابطه با حیوانات (حیوان‌خواهی)

رابطه با حیوانات یا زوفیلیا نوعی دیگر از بیماری جنسی است انواع تن مالی یا پارافیلیا. در این اختلال مریض انواع تن مالی یا پارافیلیا جنسی تماسل دارد با حیوانات رابطه جنسی برقرار کند. در میان ا انواع تن مالی یا پارافیلیافراد دارای انحرافات جنسی این مورد کمتر گزارش شده است. اما درمیان بیمارانی که تحت درمان روان‌پزشکی بستری شده‌اند، این مورد زیاد بوده است. انواع تن مالی یا پارافیلیا

بین انسان و حیوان بیماری‌های مشترکی و انواع تن مالی یا پارافیلیاجود دارد، که احتمال انتقال آن‌ها از طریق هر نوع تماسی است. به عنوان مثال بیماری وجود دارد که در صورت تماس با اندام‌های جنسی سگ، گاو و خوک به انسان منتقل شده و باعث بروز مننژیت می انواع تن مالی یا پارافیلیا‌شود. این نوع بیمار جنسی احتمال درگیری با چنین بیماری‌هایی را دارد. انواع تن مالی یا پارافیلیا


سایر انواع انحرافات جنسی

موارد ذکرشده شایع‌ترین بیماری‌های انحراف جنسی هستند. اما گونه‌های دیگری انواع تن مالی یا پارافیلیااز این مریضی جنسی هم وجود دارد. در بیماری به نام سومنوفیلی مریض جنسی تمایلانواع تن مالی یا پارافیلیا دارد، با فردی که بیهانواع تن مالی یا پارافیلیاو ش است لذت جنسی انواع تن مالی یا پارافیلیارا تجربه کند. بیماری دیگری به نام اوروفیلی ن انواع تن مالی یا پارافیلیایز وجود دارد. در این مریضی جنسی فرد از مشاهده ادرار کردانواع تن مالی یا پارافیلیا ن شخصی دیگر یا فکرکردن به آن لذت می‌برد. انواع تن مالی یا پارافیلیا

در نوعی از انحرافات جنسی مرد با تجسم خود به‌عنوان انواع تن مالی یا پارافیلیایک زن برانگیخ انواع تن مالی یا پارافیلیاته می‌شود. حتی ممکن است فرد خود را به شکل زن آرایش کرده و از کلاه‌گیس و لباس زنانه استفاده کند. به این بیماری اتوژنیفیلیا گفته می‌شود. انواع تن مالی یا پارافیلیا

برخی از انحرافات جنسی معیارهای تشخیصی کامل انواع تن مالی یا پارافیلیاین بیماری را ندارند. اانواع تن مالی یا پارافیلیا ما این افراد هم انگیزه‌های جنسی کنترل نشده‌ای دارند که باعث ایجاد ناراحتی در فرد می‌شود. نمونه‌هایی از این انحرافات شامل موارد زیر است: انواع تن مالی یا پارافیلیا

  • نکروفیلی (تمایل به اجساد) انواع تن مالی یا پارافیلیا
  • اسکاتولوژی (تمایل به تماس‌های تلفنی مستهجن) انواع تن مالی یا پارافیلیا
  • کوپروفیلیا (لذت از مشاهده مدفوع و اجابت مزاج دیگران).
بسیاری از انحرافات جنسی در اغلب کشورها جرم محسوب می‌شوند.

انحراف جنسی (پارافیلیا) چقدر شایع است؟

بیماری انحراف جنسی چندان شایع نیست، اما در بین انواع تن مالی یا پارافیلیام ردان حدو انواع تن مالی یا پارافیلیاد ۲۰ برابر بیشت انواع تن مالی یا پارافیلیار از زنان مشاهده می‌شود. دلیانواع تن مالی یا پارافیلیال این اختلاف وز مشخص نیست. برخی از افراد دارای اختلالات ج انواع تن مالی یا پارافیلیانسی، رفتار پرخاشگرانه دارند اما برخی دیگر تهاجمی

انواع تن مالی یا پارافیلیا

پارافیلیا شامل رفتارهای جنسی‌ای است انواع تن مالی یا پارافیلیاکه از نظر جامعه، نا انواع تن مالی یا پارافیلیاخوشایند، غیرطبیعی و غیرمعمول هستند. رایج‌ترین انواع پارافیلیا، بیماری پدوفیلی ی انواع تن مالی یا پارافیلیاا کودک‌کامی (میل به رفتار یا رابطهٔ جنسی با کودکان)، بدن‌نمایی (نمایش اندام جنسی در برابر افراد غریبه)، تم انواع تن مالی یا پارافیلیااشاگ ی جنسی یا چانواع تن مالی یا پارافیانواع تن مالی یا پارافیلیا لیاشم‌چرانی، و تن‌مالی (لمس دیگران بدون رضایت آنها) هستند. در مقابل، یادگارخواهی یا فِتیش (میل به موجودیت بی‌حرکت)، انواع تن مالی یا پارافیلیاخودآزاری جنسی، دیگرآزاری جنسی و دگرجنس‌پوشی (برانگیختگی جنسی با پوشیدن لباس جنس مخالف) کمتر شایع انواع تن مالی یا پارافیلیا هستند. برخی از این رفتارها غیرقانونی هستند و بیشتر افرادی که تحت درمان اختلاانواع تن مالی یا پارافیلیالات جنسی هستند، اغلب به‌خاطر رفتارشان دچار مشکلات قانونی شده‌اند. باید بدانید طبقه‌ای با عنوان « انواع تن مالی یا پارافیلیاتن مالی یا پارافیلیاگر اختلالات جنسی ویژه» در زیرمجموعه‌ٔ پارافیلیا قرار می‌گیرد که به مواردی اشاره دارد که تاکنون نامی برای آنها تعریف نشده است؛ مانند حالت‌هایی که با جسد، ادرار و تما س‌های‌ تلفنی مستهجن سروکار دارند. انواع تن مالی یا پارافیلیا

علائم پارافیلیا

هرچند بسیاری از انواع پارافیلی انواع تن مالی یا پارافیلیاا افراطی و غیرطبیعانواع تن مالی یا پارافیلیای به‌نظر می‌رسند، اما باید بدانید انواع تن مالی یا پارافیلیا پارافیلیا حالت‌هایی دارد که چندان هم ع vجیب نیستند. به‌طور مثال «حرف‌ه انواع تن مالی یا پارافیلیاای شهوت‌انگیز» ممکن است باعث برانگیختگی برخی افراد شود، اما اگر تنها راه برانگیختگی جنسیِ فرد «حرف‌های شانواع تن مالی یا پارافیلیاهوت‌انگیز» باشد، می‌توان آانواع تن مالی یا پارافیلیا را پارافیلیا دانست. تماانواع تن مالی یا پارافیلیا شای بدن برهنه یا فیلم‌های خاص ممکن است باعث برانگیختگ ی افراد بسیاری شود. پارافیلیا حالتی است که این وضعیت تبدیل به وابستگی روانی شود؛ طوری‌که فرد بدون آن برانگیخته نمی‌شود. انواع تن مالی یا پارافیلیا

دلایل بروز پارافیلیا

دلیل بروز انواع اختلال پارافیلیا انواع تن مالی یا پارافیلیابه‌ر وشنی مشخص نیست. روان‌تحلیلگران معتقد انواع تن مالی یا پارافیلیاند فرد مبتلا به پارافیلیا مایل به تکرار یا بازگشت به عادتی جنسی است که در کودکی‌اش شک انواع تن مالی یا پارافیلیال گرفته است. به‌عقانواع تن مالی یا پارافیلیایدهٔ رفتار شناسان، این اختلال‌ها در طول فرایند شرطی‌شدن ایجاد می انواع تن مالی یا پارافیلیا‌شوند. شیئی که در حالت عادی هیچ جنبه‌ٔ جنسی ندارد، وقتی انواع تن مالی یا پارافیلیاپیوسته در ارتباط با رفتارهای جنسی دیده شود انواع تن مالی یا پارافیلیا، به شیئی جنسی و بر انوا انواع تن مالی یا پارافیلیاع تن مالی یا پارافیلیاانگیزان انواع تن مالی یا پارافیلیانده تبدیل می‌شود. این مسئله در مورد اعمال و رفتار هم درست است. در برخی موارد، ممکن است عاملی جنبی در بروز این اانواع تن مالی یا پارافیلیاتلال مؤثر با شد؛ مانند مشکل در برقراری ارتباط رودررو با دیگران. انواع تن مالی یا پارافیلیا

بر مبنای مدل‌های یادگیری رفتاری، کودکی که قربانی انواع تن مالی یا پارافیلیا یا تماشانواع تن مالی یا پارافیلیااگ ر رفتارهای نامناسب جنسی بوده است، تقلید این رفتارها را فرا می‌گیرد و در آینده میل بیشتری برای انجام این رفتارها خواهد داشت. بر اساس مدل‌های جبران کمبودها، اینانواع تن مالی یا پارافیلیا افراد از ارتباط جنس انواع تن مالی یا پاانواع تن مالی یا پارافیلیا رافیانواع تن مالی یا پارافیلیالیایانواع تن مالی یا پارافیلیا طبیعی و موردپذیرش جامعه، محروم هستند؛ بنابراین به‌دنبال ارضای جنسی از طریق رفتارها و ابزارهاانواع تن مالی یا پارافیلیایی هستند که موردپذیرش جامعه نیست. ت مرکز مدل‌های روان‌شناختی بر رابطهٔ بین هورمون‌ها، رفتارها و دستگاه عصبی بدن با میل به رفتارهای پرخاشگرانه و ترشح هورمون‌های ج انواع تن مالی یا پارافیلیانسی مردانه است. انواع تن مالی یا پارافیلیا

روش‌های درمان پارافیلیا

روش‌های درمانی شامل رو انواع تن مالی یا پارافیلیاش سنتی تحلیل روانانواع تن مالی یا پارافیلیای، هیپنوتیزم و فنون رفتاردرمانیانواع تن مالی یا پارافیلیا است. اخیرا داروهایی به‌نام «آنتی‌آندروژن» همراه با این روش‌های درمانی به‌طور موقت به‌کار گرفته شده‌اند. این داروها سطح هورمون تستسترون را به‌شدت کاهش می‌دهند. با مصر انواع تن مالی یا پارافیلیاف این داروها، میل جنسی در مردان کاهش می‌یابد و تصویرسازی ذهنی از صحنه‌های بران انواع تن مالی یا پارافیلیاگیزاننده‌ٔ جنسی کمتر می‌شود. در نتیجه فرد امکان دریافت مشاوره را بدون فشار انواع تن مالی یا پارافیلیاعوامل قدرتمند منحرف‌کننده، خواهد داشت. همچنین پژوهش‌ها نشان داده‌اند ترکیب دارودرمانی با رفتاردرمانی شناختی می‌تواند مؤثر باشد. انواع تن مالی یا پارافیلیا

باید بدانید سطح میل انواع تن مالی یا پارافیلیا جنسی لزانواع تن مالی یا پارافیلیاوما ارتباطی با بروز اختلالات پارافیلیا ندار انواع تن مالی یا پارافیلیاد. همچنین سطح بالای هورمون تستسترون در مردان عامل مستعدکنندهٔ پارافیلیا نیست. هورمون‌هایی مانند مدروکس انواع تن مالی یا پارافیلیای‌پروژسترون و سیپروترون که گردش تستسترون را کاهش ی‌دهند، باعث کاهش میل جنسی و پرخاشگری می‌شوند. این هورمون‌ها منجر به کاهش تناوب خیال‌پردازی جنسی و شروع رفتارهای جنسی از جمله خودا انواع تن مالی یا پارافیلیانواع تن مالی یا پارافیلیاارضایی و آمیزش جنسی می‌شود. داروهای هورمونی معمولا همراه با درمان‌های شناختی و رفتاری به‌کار گرفته می‌شود. برخی داروهای ضد افسردگی مانند فلوکستین هم در کاهشانوا انواع تن مالی یا پارافیلیاع تن مالی یا پارافیلیا میل جنسی مؤثرند، اما اثرگذاری خاصی بر خیال‌پردازی جنسی ندارند. انواع تن مالی یا پارافیلیا

انواع تن مالی یا پارافیلیا
انواع تن مالی یا پارافیلیا چیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

web hit counter