سایت شرط بندی آسا بت asabet بدون فیلتر+اپلیکیشن

جهت ورود به سایت آسا بت asabet کلیک کنید

درگاه پرداخت مستقیم | واریز جوایز در کمتر از ۲۴ ساعت

تا ۳۰۰ % شارژ هدیه

ورود به سایت
ژانویه 24, 2024

سن شروع بلوغ دختران

سن شروع بلوغ دختران

سن شروع بلوغ دختران | سن شروع بلوغ در دختر|سن شروع بلوغ در دختر | علایم بلوغ در دختران | فوق تخصص زنان و نازایی اصفهان | بلوغ دختر از چه سنی شروع میشود و علام بلوغ در دختران چیست؟

 

 

سن شروع بلوغ دختران

نوجوانی یکی از مهمترین دوره های زسن شروع بلوغ دخترانندگی است ، زیرا بلوغ جسمی ، روانی و اجتماعی در سن شروع بلوغ دختران آن اتفاق می افتد . این دوره با بلوغ جسمی و بلوغ جنسی در دختران شروع می شود . که طی آن دختران از کو سن شروع بلوغ دختراندکی به بزرگسالی تغییر می یابند . دخترها از زمان پیش از تولد ، رشد جسم سن شروع بلوغ دخترانانی پیشرفته ای دارند ، به طور متوسط 2 س سن شروع بلوغ دخترانا سن شروع بلوغ دخترانل زودتر از پسرها بالغ می شوند . بحرانی بودن این سن شروع بلوغ دختران دوره زندگی در دختران به علت پیچیدگی تغییرات جسمانی ( قاعدگی ، بارداری و … ) منجر به استرس های فراوان و آسیب پذیر شدن اکثر دختران می شود . سن شروع بلوغ دختران
به طور کلی تغییرات مربوط به بلوغ در دختران دو نوع هستند : سن شروع بلوغ دختران1- رشد جسمی کل بدن 2- سن شروع بلوغ دختران رشد ویژگی های جنسی

در این مقاله به بلوغ جسمی در دختران می پردازیم . سن شروع بلوغ دختران

 

سن شروع بلوغ دختران

بین 1 تا 1.5 سال بعد از نخستین قاعدگی دختران تخمک آزاد نمی کنند سن شروع بلوغ دختران ، یعنی در این دوره نمی توانند باردار شوند البته این دوره موقتی نازایی در همه دختران روی نمی دهد . “ سن شروع بلوغ دختران

 

تغییرات هورمونی هنگام بلوغ جسمی در دختران

تغییرات هورمونی زیربنای بلوغ ، به تدریج روی سن شروع بلوغ دخترانمی دهند و از 8 یا 9 ساسن شروع بلوغ دخترانل گی جریان دارند . ت سن شروع بلوغ دخترانرشح هورمون های رشد و تیروکسین افزایش می یابند و به افزایش فوق العاده اندا سن شروع بلوغ دخترانزه بدن و رشد استخوان بندی منجر می شوند . هم چنین آندروژن های فوق کلیوی که از غدد فوق کلیوی در بال سن شروع بلوغ دخترانای هرسن شروع بلوغ دختران کلیه ترشح می شوند ، بر جهش قد دختران تأثیر می گذارند ، و رشد موی زیر بغل و زهار را سن شروع بلوغ دخترانتحریک می کنند . استروژن ها در بلوغ دختسن شروع بلوغ دخترانران و بلوغ پسران ترشح هورمون رشد را نیز افزایش می دسن شروع بلوغ دخترانه ند و به جهش رشد کمک می کنند ، و همراه با آندر سن شروع بلوغ دخ ترانوژن سن شروع بلوغ دختران ها ، افزایش تراکم استخوان را تحریک می کنند که تا اوایل بزرگسالی ادامه می یابد . برای اطلاع بیسن شروع بلوغ دخترانشتر ر مورد بلوغ دختران و پسران در کانال تلگرام روان شناسی جنسی ، زوج و خانواده عضو شوید . یا با مشاوران تلفنی روانشناسی فیلیا تماس بگیرید تا از کمک مشاوران مرکز مشاوره روان سن شروع بلوغ دخترانناسی فیلیا استفاده کنید . سن شروع بلوغ دختران

 

 

تغییرات جسمی هنگام بلوغ جسمی در دختران

اولین نشانه بیرونی بلوغ ، افزایش سریع قسن شروع بلوغ دختراند و وزن است ک جهش رشد نامی سن شروع بلوغ دخترانده می شود . جهش رشد در دختران آمریکایی بعد از 10 سالگی روی می دهد . سن شرو بلوغ دسن شروع بلوغ دخترانخترانسن شروع بلوغ دختراندر حدود 8 سالگی ، به دست ها ، پاها ، و تنه دخترها چربی اضافه می شود و این روند بین 11 تا 16 سالگ سن شروع بلوغ دخترانی شتاب می گیرد . یک دخت سن شروع بلوغ دخترانر معمولی در اوایل نوجوانی ، بلند تر و سنگین تر از پسران اس سن شروع بلوغ دخترانت که البته این روندسسن شروع بلوغ دختران ن شروع بلوغ دختران رشد پایدار نیست . دختر در 14 سالگی از پسن شروع بلوغ دختران سر که جهش رشد نوجوانی ا و شروع شده است جلو می افتد ، در حالی که جهش رشد دختر تقریباً پایان یافته است . رشد اندازه بدن در اغلب دخترها در 16 سالگی کامل می شوسن شروع بلوغ دختراند . در نهایت پسرها از دخترها بزرگتر می شوند چون قبل از بلوغ پسران ، پسره سن شروع بلوغ دخترانا 2 سال رشد پیش از نوجوانی دارند . سن شروع بلوغ دختران

 

آگاهی دختران از بلوغ جنسی

زهرا سیاس

بلوغ جسمی در مجموع به تغییرات فیزیکی و فیزیولوژی در بدن گفته می‌شود که به دنب سن شروع بلوغ دخترانال ترشح هورمون‌های مختلف، بدن کودک به بدن یک فرد بزرگ‌سال تبدیل می‌شود. نشانه‌های بلوغ جسسن شروع بلوغ دخترانمی ختران به دنبالسن شروع بلوغ دختران تغییرات هورمونی که از طریق هیپوفیز و هیپوتالاموس در مغز کنترل می‌شوند، ایجاد می‌شود. این غدد ارتباط مستقیم با تخمدان ها داسن شروع بلوغ دخترانر ند. سن برو سن شروع بلوغ دختران سن شروع بلوغ دخترانت غییرات جسمانی در هر دختری متفاوت است؛ این تغییرات با افزایش قد، وزن، تغییر شکل ظاهری و رشد اندام تناسلی همرسن شروع بلوغ دخترانا ه است.

تغییرات جسمی بلوغ دختران

بلوغ، شامل تمام تغییرات جسمانی است که در حین گ سن شروع بلوغ دخترانذار دختران از بچه‌گی به بزرگ‌سالی به وقوع می‌پیوندد:

• تسریع سرعت رشد که منجر به افزایش چشم‌گیری در وزن و قد فر سن شروع بلوغ دختراند می‌شود.

• بلوغ جنسی دختران؛ رشد ویژگی‌های اولیه‌ی جنسی سن شروع بلوغ دخترانشامل رشد بیشتر غدد جنسی سن شروع بلوغ دختران‌ای که منجر به تغییرات هورمونی در بدن شده و در نهایت بدن قادر به تولید مثل می‌شود. سن شروع بلوغ دختران

• رشد ویژگی‌های ثانویه‌ی جنسی که شامل تغییرات سن شروع بلوغ دختراندر سینه‌ها و آلت تناسلی و رسن شروع بلوغ دختران شد موی شرم‌گاهی و بدن می‌شود.

رشد و تغییرات جسمانی در بلوغ دختران سن شروع بلوغ دختران

تأثیر تغییرات هورمونی به هنگام بلوغ در دختران نوجوان قابل مشاهده استسن شروع بلوغ دختران؛ ای ن تغییرات، به وضوح در ظاهر دختران در مراحل اولیه‌ی بلوغ اتفاق می‌افتد و به موجب آن سن شروع بلوغ دختران یک سن شروع بلوغ دختران دختر، بعد از ۴ سال یا بیشتر ظاهر یک دختر جوان بالغ را پیدا می‌کند. بلوغ جسمی د سن شروع بلوغ دخترانختران زودتر از پسرها شروع مسن شروع بلوغ دخترانی‌شود. یکی سن شسن شروع بلوغ دخترانروع بلوغ دختران ا سن شروع بلوغ دختراناولین نشانه‌های بلوغ در دخسن شروع بلوغ دختران ترها رشد سینه‌ها و موهای ناحیه‌ی تناس لی است که با شروع قاعدگی ختران به اوج خود می‌رسد. د سن شروع بلوغ دخترانر طول این مدت، دختران حدود ۲۵سانتی متر بلندتر می‌شوند و از نظر جسمی، به بلوغ می‌رسند. همراه با بسیاری از قسمت‌هایسن شروع بلوغ دختراندیگر بدن، مغز نیز از نظر اندازه، ساختار و عمل‌کرد تغییر می‌کند. سن شروع بلوغ دختران

سن شروع بلوغ دختران

افزایش قد و وزن

ترشح هورمون‌های تیروئید، هسن شروع بلوغ دخترانو رمون‌های سن شروع بلوغ دخترانرشد و آندروژن، سرعت افزایش قد و وزن را با سن شروع بلوغ دخترانلا می‌برد. نرخ میانگین سرعت افزایش قد در بلوغ دختران حدود ۹ سانتی متر در سال است. به طور میانگسن شروع بلوغ دختران ین رشد ناگهانی قد در دخت سن شروع بلوغ دخترانران، ۲ سال زودتر نسبت به پسران اتفاق می‌افتد. سرعت رشد در دختران به میزان هورمون رشد و هورمون جنسی آن‌ها، یعنی اسسن شروع بلوغ دخترانتروژن بستگی دارد و بعد از شروع قاعدگی سن شروع بلوغ دخترانسرعت رشد قد کندتر می‌شود. رشد ق سن شروع بلوغ دختراند، معمولا تا ۱۸سالگی ادامه دارد. در پایان بلوغ، انتهای استخوان‌های بلند بسته شده و رشد قد پایان می‌یابد.

افزایش وزن در بلوغ جسسن شروع بلوغ دخترانمانی دخترا دلیل افزسن شروع بلوغ دخترانش در چربسن شروع بلوغ دخترانی و رشد ماهیچه‌ها ا سن شروع بلوغ دخترانست؛ این افزایش به خصوص در ناحیه‌ی ران‌ها و باسن است. نسبت ماهیچه به چربی در دخترها حدودا ۴ به ۵ است. باسن‌ و لگن خاصره، ر سن شروع بلوغ دخترانشد بیشتری پیدا می‌کند و باعث می‌شود لگن خاصره پهن‌تر و انتهای لگن باریک‌تر شود. رشد بیشتر سن شروع بلوغ دختران لگن خاصره، زایمان را برای زنان آسان می‌کند. سن شروع بلوغ دختران

عدم تناسب در اندام‌ها

معمولا نوجوانان از لحاظ جسمانی سن شروع بلوغ دختران متناسب نیستند؛ یعنی اعضای مختلف بدن همگی با یک نرخ یکسا سن شروع بلوغ دخترانن یا در دوره‌ی زمانی مشابه رشد نمی‌کنند. در نتیجه، ممکن است فرد نوجوان به دلسن شروع بلوغ دخترانی ل رشد نامتناسب اعضای سن شروع بلوغ دختران بدن، شرم‌ سن شروع بلوغ دخترانسار باشد یا احساس ناخوشایندی داشته باشد. سن شروع بلوغ دختران

سن شروع بلوغ دختران
سن شروع بلوغ دختران کی است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

web hit counter