سایت شرط بندی آسا بت asabet بدون فیلتر+اپلیکیشن

جهت ورود به سایت آسا بت asabet کلیک کنید

درگاه پرداخت مستقیم | واریز جوایز در کمتر از ۲۴ ساعت

تا ۳۰۰ % شارژ هدیه

ورود به سایت
ژانویه 24, 2024

مراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دختران

مراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دختران

مراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دختران | مراحل رشد و بلوغ را به اصطلاح تانر می گویند | بلوغ دختران و شناخت علائم و تغییرات جسمی آن‌ها | بلوغ دختران و شناخت علائم و تغییرات جسمی آن‌ه

 

 

مراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دختران

نوجوانی یکی از مهمترین دوره های زندگی است ، زیرا بل مراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دخترانوغ جسمی ، روانی و اجتم مراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دختراناعی در آن اتفاق می افتد . این دوره با بلوغ جسمی و بلوغ جنسی در دختران شروع می شود . مراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دخترانکه طی آن د مراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دخترانختران از کودکی به بزرگسالی تغییر می یابند . دخترها از مراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دخترانزمان پمراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دخترانی ش از تولد ، رش مراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دختران جسمانی پیشرفته ای دارند ، به طور متوسط 2 سال زودتر از پسرها بالغ می شوند . بحرانی بودن این دوره زندگی در دختران به علت پیچیدگی تغییرات جسما مراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دختراننی ( قاعدگی ، بارداری و … ) منجر به استرس های فراوان و آسیب پذیر شدن اکثر دخ مراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دخترانتران می شود . مراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دختران
به طور کلی تغییرات مربوط به بلوغ در دختران دو نوع هستند : 1- رشد جسمی کل مراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دختران بدن 2- رشد ویژگی های جنسی

در این مقاله به بلوغ جسمی در دختران می پردازیم . مراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دختران

 

 

بین 1 تا 1.5 سال بعد از نخستین قاعدگی دختران تخمک آزادمراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دختران نمی کنند ، یعنی در این دوره نم مراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دخترانی توانند باردار شوند البته این دوره موقتی نازایی در همه دختران روی نمی دهد مراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دختران.

 

تغییرات هورمونی هنگام بلوغ جسمی در دختران

تغییرات هورمونی زیربنای بلوغ ، به تدریج روی می دهند و از 8 یا 9 سالگیمراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دختران جریان دارند . ترشح ه مراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دخترانورمون های رشد و تیرو مراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دخترانکسین افزایش می یابند و به افزایش فوق العاده اندازه بدن و رشد استخوان بندی منجر می شوند . هم چنین آندروژن های فوق کلیو مراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دخترانی که از غدد فوقمراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دختران کلیوی در بالای هر کلیه تر مراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دخترانشح می شوند ، بر جهش قد دختران تأثیر می گذارند ، و رشد موی زیر بغل و زهار را تحریک می کنند . استروژن ها در بلوغ دختران و بلوغ پمراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دختران سران ترشح هورمون رشد را ن مراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دخترانیز افزایش می دهند و به جهش رشد کمک می کنند ، و همراه با آندروژن ها ، افزایش تراکم استخوان را تحری مراحل و نشانه ها مرمراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دختراناحل و نشانه های بلوغ مراحل و نشانه های بلوغ جس مراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دخترانمی در دختران جسمی در دخترانی بلوغ جسمی در دخترانک م مراحل و نشانه های بلوغ جسمی در مراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دختران دخترانی کنند که تا اوایل بزرگسالی ادامه می یابد مراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دختران . برای اطلاع ب ی مراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دخترانشتر در مورد بلوغ دختران و پسران در کانال تلگرام روان شناسی جنسی ، زمراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دخترانج و خا واده عضو شوید . یا با مشاوران تلفنی روانشناسی فیلیا تماس بگیرید تا از کمک مشاوران م ررکز مشاوره روانشناسی فیلیا استفاده کنید . مراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دختران

 

 

تغییرات جسمی هنگام بلوغ جسمی در دختران

اولین نشانه بیرونی بلوغ ، افزایش س مراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دخترانریع قد و وزن است که جهش رشد نامیده می شو مراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دختراند . جهش رشد در دختران آمریکایی بعد از 10 سالگی روی می دهد . در حدود 8 سالگی ، به مراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دختراندست ها ، پاها ، و تنه دخترها چربی اضافه می شود و مراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دخمراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دختراناناین روند بین 11 تا 16 سالگی شتاب می گیرد . یک دختر معمولی در اوایل نوجوانی ، بلند تر و سنگین تر از پسران است که مراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دختران البته این روند رشد پایدار نیست . دختر در 14 سالگی از پسر که ج مراحل و ن مراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دخترانشانه های بلوغ جسمی درمراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دختران دخترانهش رشد نوجوانی او شروع مراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دخترانشده است جلو می افتد ، در حالی که جهش رشد دختر تقریباً پایان یافته است . رشد اندازه مراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دخترانبدن در اغلب دخترها در 16 سالگی کامل می شود . در نهایت پسرها از دخترها بزرگتر می شوند چون قبل از بلوغ پسران ، پسرها 2 سال رشد پیش از نوجوانی دارند . مراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دختران

مراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دختران

 

بلوغ می‌تواند زمان استرس‌زا و گیج‌کننده‌ای برای دختران نوجوان باشد. اگرچه زمان‌بندی بلوغ مراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دخترانبرای هر دختری متفاوت است اما تغییرات جسمی‌ای که در ای مراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دخترانن مرحله رخ می‌دهند همیش مراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دخترانه ترتیب یکسانی دارند. بلوغ دوره یا سنی است که فرزندتان برای اولین بار قادر به مراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دخترانتولیدمثل می‌شود. بلوغ در اغلب موارد زودتر از آنچه شما مراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دخترانفکر می‌کنید اتفاق می‌افتد. مراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دختران

این امر به‌خصوص برای دختران نوجوان صادق است. شما می‌توانید با یادگمراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دختران یری در مورد بلوغ و صحبت کردن در مورد آن با فرزندتان به او کمک کنید که از ا مراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دخترانین دوره سالم‌ت مراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دخترانر گذر کند. در ادامه با این موضوع آشنا می‌شوید که بلوغ جسمی در دختران از چه سنی مراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دختران اتفاق می‌افتد و شامل چه تغییراتی می‌شود ا مراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دخترانما قبل از آن لازم است در مورد بلوغ بیشتر بدانید. مراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دختران

آنچه در این مطلب می خوانید… نمایش مراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دختران

بلوغ چیست؟

بلوغ زمانی است که بدن فرزندتان شرومراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دخترانع به رشد و تغییر برای انتقال به بزرگسالی مراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دخترانمی‌شود. این زمانی مراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دختراناست که زندگی فرزندتان برای مراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دختران بلوغ جنسی و توانایی تولیدمثل از تغییرات جسمی متعددی عبور می‌کند. مر مراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دختراناحل بلوغ از مسیر مشخصی با پیشروی تغییرات جسمی همراه است. سرعت تغییرات عاطفی بلوغ ممکن است مانند سرعت تغییرات جسمی بلوغ نباشد. مراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دختران

 

 

 

 

 

بلوغ زمانی آغاز می‌شود که بخشی مراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دختران از مغز فرزندتان به نام هیپوتالاممراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دخترانو س شروع به تولید هورمون مراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دخترانیمراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دختران به نام هورم مراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دخترانون آزادکننده گنادوتروپین (GnRH) کند. هیپوتالاموس، Gn مراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دخترانRH را به بخشی دیگر از مغز به نام غده هیپوفیز ارسال م ی‌کنمراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دخترا ند. GnRH غده هیپوفیز را به آزاد کردن دو هورمون به نام‌های هورمون لوتئینی (LH) و هورمون محرک فولیکول (FSH) تحریک می‌کند. این هورمون‌ها به اندام‌های جنسی حرکت ممراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دخترانی‌کنند و آن‌ها مراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دخترانرا به آزاد کردن هورمون‌های جنسی تحریک می‌کنند. این هورمون‌ها باعث می‌شوند که علائم بلوغ آغاز شود. مراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دختران

بلوغ دختران از چه زمانی شروع می‌شود؟

به‌طورکلی، بلوغ دختران حدود دو سال زودتر از بلوغ پسرها مراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دختران اتفامراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دختران می‌افتد. معمولا بلوغ در دخترها بین سنی مراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دخترانن هشت تا 13 سالگی شروع می‌شود. بااین‌حال، بلوغ دختران سیاه‌پوست و دخترانی که اسپانیایی‌تبار هستند زودتر از بلوغ دختران سفیدپوست مراحل و نشانه مراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دخترانهای بلوغ جسمی در دختران(هفت سال و نیم به‌جای هشت‌سالگی) شروع می‌شود. بااین‌حال، اگر در مورد بلوغ فرزندتان با نگرانی مراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دختران‌ها یا سوالاتی روبرو هستید می‌توانید از خدمات مشاوره تلفنی پزشکی کلب مراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دخترانه سلامتی استفاد مراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دختران ه کنید.

مراحل بلوغ در دختران چیست؟

مقیاس تانر (Tanner) مراحل بلوغ دختران و زمان وقو مراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دخترانع آن‌ها را مشخص می‌کند. این مقیاس می‌تواند راهنمایی عالی برای تغییراتی باشد که می‌توانید در دوران بلوغ برای فرزندتان انتظار داشته باشید. بر اساس این مقیاس، بلوغ دخترها دارمراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دخترانا ی پنج مرحله است که در اد مراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دخترانامه با آن‌ها آشنا می‌شوید. مراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دختران

  • مرحله یک، مرحله پیش از بلوغ است. در این مرحله دخترها هیچ تغییر قابل‌مشاهده‌ای را تجربه نمی‌کنند.
  • در مرحله دو، تغییرات فیزیکی بلوغ شروع می‌شود. معم مراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دخترانولا دخترها بین هشت تا 13 س مراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دخترانالگی، موارد زیر را تجربه می‌کنند:
  • سینه‌های آن‌ها شروع به جوانه زدن می‌کند و آرئول که اطراف نوک سینه است بزمراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دختران رگ می‌شود.
  • در ناحیه تناسلی، موهای نازکی رشد می‌کند.
  • قد آن‌ها هر سال حدودا هفت سانتی‌متر افزایش می‌یابد. مراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دختران
  • در مرحله سه که بین نه مراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دختران 14 سالگی است، تغییرات فیزیکی سرعت بیشتری می‌گیرمراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دخترانن د. این تغییرات عبارت‌اند از:
    • سینه‌های دختران همچنان به جوانه زدن ادامه پیدا می‌کند. مراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دختران
    • موهای زیر بغل دختران شروع به رشد مراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دختران می‌کند و از سوی دیگر، موهای ناحیه مراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دخترانتن اسلی به رشد خود ادامه می‌دهند. موهای ناحیه تناسلی درشت و مجعد هستند. مراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دختران

مراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دختران
مراحل و نشانه های بلوغ جسمی در دختران چیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

web hit counter