سایت شرط بندی آسا بت asabet بدون فیلتر+اپلیکیشن

جهت ورود به سایت آسا بت asabet کلیک کنید

درگاه پرداخت مستقیم | واریز جوایز در کمتر از ۲۴ ساعت

تا ۳۰۰ % شارژ هدیه

ورود به سایت
ژانویه 24, 2024

موارد تشخیص و درمان پارافیلیا

موارد تشخیص و درمان پارافیلیا

موارد تشخیص و درمان پارافیلیا | انحراف جنسی، تشخیص و درمان بیماری جنسی پارافیلیا | انحراف جنسی یا پارافیلیا چیست؛ علت، علائم و روش‌های درمان آن | انحرافات جنسی ( پارافیلیا ) ؛ انواع، دلایل و نحوه درمان

 

موارد تشخیص و درمان پارافیلیا

انحراف جنسی یا پارافیلیا حالتی است که در آن بیمار جنسی با خیال‌پردازی و انجام رفتارهای جنسی غیرمع موارد تشخیص و درمان پارافیلیامول، تحریک جنسی و ارضاء می‌شود. پارافیلیا در موارد تشخیص و درمان پارافیلیاواقع اختلال احسا موارد تشموارد تشخیص و درمان پارافیلیاخیص و درمان پارافیلیاسی است که با تخیلا موارد تشخیص و درمان پارافیلیات، انگیزه یا رفتارهای جنسی نامناسب مشخص می‌شموارد تشخیص و درمان پارافیلیاو د. انحراف جنسی زمانی یک بیماری م حسوب می‌شود که باعث ناراحتی شخص شده یا سلامتی روانی و جسمی دیگران را تهدید کند. انحراف جنسی می‌تواند در ارتباط با یک مورد خاص (کودکان، حیوانات، لباس زیر) موارد تشخیص و درمان پارافیلیا یا رفتار خاص (مثل ایجاد درد) باشد. موارد تشخیص و درمان پارافیلیا

در این اختلال بیمار جنسی به‌میزا موارد تشخیص و درمان پارافیلیان زیادی به آن شیء یا رفتار خموارد تشخیص و درمان پارافیلیااص وابسته می‌شود و همین وابستگی او را از بقیه افراد متمایز می‌کند. بیماری پارافیلیا در مردان بیش موارد تشخیص و درمان پارافیلیاتر از زنان شایع اس موارد تشخیص و درمان پارافیلیات. حدود ۳ تا ۵% مردان ب این بیماری د چار موارد تشخیص و درمان پارافیلیا هستند. حدود ۱ تا ۶% از موارد تشخیص و موارد تشخیص و درمان پارافیلیادرمان پارافیلیا کل کلیه بی موارد تشخیص و درمان پارافیلیاماران جنسی گزارش شده، زن هستند. تعیین تعداد دقیق افرا موارد تشخیص و درمان پارافیلیادی که از این بیماری جنسی رنج می‌برند، دشوار است. بسیاری از این افراد به‌صورت پنهانی اقدامات خود را انجام می‌دهند. موارد تشخیص و درمان پارافیلیا

در انحراف جنسی شخص به تخیلات و رفتارهای غیرمعمول جنسی تمایل دارد.

انواع انحراف جنسی

بیماری انحراف جنسی انواع مختلفی داشت ه و در هر نوع ا موارد تشخیص و درمان پارافیلیاز آن مریض جنسی با رفتار یا شیء خ موارد تشخیص و درمان پارافیلیااصی تحریک می‌شود. این ر موارد تشخیص و درمان پارافیلیافتارها معمولاً در جامعه ناپسند و غیرطبیعی تلقی می‌شوند. برخی از متداول‌ترین انواع پارا موارد تشخیص و درمان پارافیلیافیلیا به شرح زیر است.

۱. پدوفیلی یا میل جنسی به کودکان

پدوفیلی به نوعی از انحر موارد تشخیص و درمان پارافیلیاافات جنسی گفته می‌شود که در آن موارد تشخیص و درمان پارافیلیا شخص تمایل به رابطه جنسی با کودکان دارد. به این نوع بیماری، کودک‌آزاری هم گفته می‌شود. کودکان قربانی این رفتار معمولاً ک موارد تشخیص و درمان پارافیلیامتر از ۱۳ سال سن دارند. ا موارد تشخیص و درمان پارافیلیاین رفتار شامل برهنه ک موارد تشخیص و درمان پارافیلیاردن کودک، تشویق کودک به تماشای خودارضایی شخص م تجاوز، لمس یا نوازش اندام تناسلی کودک و انجام اجباری اعمال جنسی روی کودک است. در نوعی از پدوفیلی دو موارد تشخیص و درمان پارافیلیا مرد رابطه مقعدی برقرار می‌کنند. معمولاً یکی از آن‌ها مرد مسن و دیگری پسر کم‌سن است. موارد تشخیص و درمان پارافیلیا

برخی از افراد دچار انحراف جنسی پدوفیلی تنها با کودکان تحریک شده و جذب افراد بزرگس موارد تشخیص و درمان پارافیلیاال نمی‌شوند. برخی از آن‌ها فعالیت جنسی خود را به محارم محدود می‌کن موارد تشخیص و درمان پارافیلیاند و تنها با فرزندان خود یا بستگا موارد تشخیص و درمان پارافیلیان نزدیک رابطه برقرار می‌کنند. پدوفیلی نوعی تجاوز جنسی بوده و جرم محسوب می‌شود. کودکی که قربانی چنین رفتاری است، آسیب بسیار جدی می‌بیند و حتماً باید توسط روان‌شناس ارزیابی و درمان شود. موارد تشخیص و درمان پارافیلیا


۲. فتیشیسم یا یادگارخواهی

فتیشیسم حالتی از بیماری جنسی است که مریض جنسی موارد تشخیص و درمان پارافیلیابا یک شیء (که فتیش نامید موارد تشخیص و درمان پارافیلیاه می‌شود) یا قسمتی از بدن شخص دیگر تحر موارد تشخی رمان پارافیلیایک می‌شود. در بیشتموارد تشخیص و درمان پارافیلیا موارد این فرد برای تحریک جنسی به شیء خاصی نیاز دارد. نمونه‌هایی از فتیش جنسی شامل قسمت‌هایی از بدن مان موارد تشخیص و درمان پارافیلیاند پا، مو، سینه یا باسن است. همچنین نوع خاصی از مواد فیزیکی (مانند چرم یا ابریشم) یا اشیایی مانند کفش، کیف پول، دستمال یا لباس زیر زنانه بیمار جنسی را تحریک می‌کند. موارد تشخیص و درمان پارافیلیا

در بیماری جنسی نمایش‌گرایی شخص از ترس و شوکه شدن قربانیان لذت می‌برد.

۳. نمایش‌گرایی یا عورت‌نمایی

در این نوع انحراف جنسی شخص از برهنه شدن و نشان دادن ناحیه تناسلی خود درملأعام لذت می‌برد. برخی از مردان دارای این مریضی جنسی در این حالت از شوکی که به خانم‌ها وارد می‌شود، لذت برده و تحریک می‌شوند. این شخص که به آن فلاشر هم گفته می‌شود، نسبت به غافلگیری و شوکه شدن قربانیان احساس نیاز می‌کند. موارد تشخیص و درمان پارافیلیا موارد تشخیص و درمان پارافیلیا

نوع دیگر از نمایش‌گرایی وجود دا موارد تشخیص و درمان پارافیلیارد که در این حالت دو نفر باهم رابطه جنسی داشته و نفر سوم را موارد تشخیص و درمان پارافیلیا مجبور به تماشا می‌کنند. اگر موارد تشخیص و درمان پارافیلیاشخص سوم هم از این کار لذت ببرد، او نیز دچار بیماری جنسی به نام فضول‌گرایی است. موارد تشخیص و درمان پارافیلیا


۴. فضول‌گرایی

به این بیماری اسکوپتوفیلیا هم می‌گویند.در این بیماری مریض جنسی با مشاهده شخص برهنه یا در حال برهنه شدن و یا فعالیت جنسی دیگران تحریک می‌شود. این رفتار ممکن است با خودارضایی خاتمه یابد. در این بیماری شخص به دنبال تماس جنسی با شخص مقابل نیست.

گاهی مریض جنسی با مشاهده شخص برهنه تحریک شده و از آن لذت می‌برد.

۵. مالش دوستی یا تن‌مالی

در این نوع بیماری انحراف جنسی، فرد با مالش قسمتی از بدن خود به‌ویژه موارد تشخیص و درمان پارافیلیا آلت تناسلی به شخص دیگر تحریک شده و لذت می‌برد. در بیشتر موارد بیمار جن موارد تشخیص و درمان پارافیلیاسی در مکان‌های شلوغ عمومی موارد تشخیص و درمان پارافیلیا ناحیه تناسلی خود را با بدن یک زن می‌مالد. این اقدام در بسیاری از کشورها غیرقا موارد تشخیص و درمان پارافیلیانونی است. موارد تشخیص و درمان پارافیلیا

 

 

تعریف پارافیلیا یا انحراف جنسی

پارافیلیا به وضعیتی موارد تشخیص و درمان پارافیلیاگفته می‌شود که برانگیختگی و لذت موارد تشخیص و درمان پارافیلیاجنسی فرد، وابسته به افکار یا رفتا موارد تشخیص و درمان پارافیلیارهای جنسی غیرطبیعی و افراطی باشد. پارافیلیا موارد تشخیص و درمان پارافیلیا ممکن است حول موجودیتی خاص (مانند کودکان، حیوانات، لباس زیر و موارد تشخیص و درمان پارافیلیا… ) یا حول اعمالی خاص (ایجاد درد، عریان‌گرایی و…) باشد. بیشموارد تشخیص و درمان پارافیلیات ر گونه‌های پارافیلیا در مردان شایع‌تر از زنان است. تمرک موارد تشخیص و درمان پارافیلیاز وسواس‌گونه‌ای که در افراد شکل می‌گیرموارد تشخیص و درمان پارافیلیا د، معمول ا محدود به نوع خاصیموارد تشخیص و درمان پارافیلیااست و تغییر نمی‌ ند. در پارافیلیا، موارد تشخیص و درمان پارافیلیادرگیری ذهنی فرد حول موجودیت یا عملی خاص به‌حدی است که بدون آن به ارضای جنسی نمی‌رسد! موارد تشخیص و درمان پارافیلیا موارد تشخیص و درمان پارافیلیا

پارافیلیا شامل رفتارهای جنسی‌ای است که از نظر جامعه، ناخوشاموارد تشخیص و درمان پارافیلیایند، غ ر افراد غریبه)، تماموارد تشخیص و درمان پارافیلیاشاگری جنسی یا چشم‌چرانی، و تن‌مالی (لمس دیگران بدو موارد تشخیص و درمان پارافیلیان رضایت آنهموارد تشخیص و درمان پارافیلیاا) هستند. در مقابل، یادگارخواهی یا فِتیش (میل به موجودیت بی‌حرکت)، خودآزاری جن موارد تشخیص و درمان پارافیلیاسی، دیگرآزاری جنسی و دموارد تشخیص و درمان پارافیلی ا گرجنس‌پوشی (برانگیختگی جنسی با پوشیدن لباس جنس مخالف) کمتر شایع هستند. برخی از این رفتارها غیرقانونی هستند و بیشتر افرادی که تحت درمانموارد تشخیص و درمان پارافیلیا اختلالات جنسی هستند، اغلب به‌خاطر رفتارشان دچار مشکلات قانونی شده‌اند. باید بدانید طبموارد تشخیص و درمان پارافیلیاقه‌ا ی با عنوا موارد تشخیص و درمان پارافیلیان «دیگر اختلالات جنسی ویژه» در زیرمجموعه‌ٔ پارافیلیا قرار می‌گیرد که به مواردی اشاره دارد که تاکنون نامی برای آنها تعریف نشده است؛ مانند حالت‌هایی که با جسد، ادرار و تماس‌های‌ تلفنی مستهجن سروکار دارند. موارد تشخیص و درمان پارافیلیا

علائم پارافیلیا

هرچند بسیاری از انواع پارافیلیا افراطی و غیرطموارد تشخیص و درمان پارافیلیا بیعی به‌نظر می‌رسند موارد تشخیص و درمان پارافیلیا، اما باید بدانید پارافیلیا حالت‌هایی دارد که چندان هم عجیب نیستند. به‌طور مثال «حرف‌های شهوت‌انگیز» ممکن استموارد تشخیص و درمان پارافیلیا باعث برانگی موارد تشخیص و درمان پارافیلیاختگی برخی افراد شود، اما اگر موارد تشخیص و درمان پارافیلیا تنها راه برانگیختگی جنسیِ فرد «حرف‌های شهوت‌انگیز» باشد، می‌توان آن را پارافیلیا دانست. تماشای بدن برهنه یا فیلم‌های خاص ممکن است باعث برانگیختگی افراد بسیاری موارد تشخیص و د موارد تشخیص و درمان پارافیلیارمان پارافیلیا شود. پارافیلی ا حالتی است که این وضعیت تبدیل به وابستگی روانی شود؛ طوری‌که فرد بدون آن برانگیخته نمی‌شود موارد تشخیص و درمان پارافیلیا

موارد تشخیص و درمان پارافیلیا
موارد تشخیص و درمان پارافیلیا چیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

web hit counter